Wednesday, 3 March 2010

Mensegmen dan Membidik Pasaran

Pasaran adalah dikompos bagi individu atau organisasi dengan kebolehan dan keinginan untuk membuat pembelian bagi memenuhi keperluan mereka. Segmen pasaran adalah satu kumpulan individu atau organisasi dengan keperluan produk yang serupa sebagai keputusan bagi satu atau lebih ciri am.

Sebelum 1960an, beberapa bisnes telah membidik segmen pasaran yang spesifik. Hari ini, segmentasi adalah strategi pasaran yang penting untuk hampir semua organisasi yang berjaya. Segmentasi pasaran membolehkan pemasar menyesuaikan campuran pemasaran bagi memenuhi keperluan segmen populasi tertentu. Segmentasi membantu pemasar mengenalpasti keperluan pengguna dan keutamaan, kawasan bagi permintaan yang menurun, dan peluang pemasaran baru.

Segmentasi pasaran yang berjaya bergantung kepada empat kriteria asas:

1) Segmen pasaran haruslah teguh dan mempunyai pelanggan yang cukup untuk berdaya maju;

2) Segmen pasaran mesti bole dikenalpasti dan boleh diukur;

3) Ahli segmen pasaran mesti boleh diakses terhadap usaha pemasaran;

4) Segmen pasaran mesti bertindakbalas terhadap usaha pemasaran tertentu dalam cara yang membezakannya daripada segmen lain.

Lima dasar lazimnya digunakan untuk mensegmen pasaran pengguna. Segmentasi geografi adalah berdasarkan ciri kawasan, saiz, kepadatan, dan iklim. Segmentasi demografik adalah berdasarkan ciri umur, jantina, tahap pendapatan, etniksiti, dan putaran-hidup. Segmentasi psikologi termasuklah personaliti, motif, dan ciri gaya hidup. Kecarian faedah adalah sejenis segmentasi yang mengenalpasti pelanggan menurut kepada faedah yang mereka cari dalam sesuatu produk. Akhir sekali, segmentasi penggunaan  membahagikan pasaran dengan jumlah bagi produk yang dibeli atau digunakan.

Pasaran bisnes boleh disegmenkan pada dua dasar am. Pertama, bisnes mensegmen pasaran berdasarkan ciri syarikat, seperti lokasi geografi pelanggan, jenis syarikat, saiz syarikat, dan penggunaan syarikat. Kedua, syarikat boleh mensegmen pelanggan berdasarkan proses pembelian yang pelanggan gunakan.

Enam langkah yang dilibatkan apabila mensegmen pasaran:

1) Memilih kategori pasaran atau produk untuk pembelajaran;

2) Memilih asas atau dasar untuk mensegmen pasaran;

3) Memillih deskriptor segmentasi;

4) Menprofil dan menilai segmen;

5) Memili pasaran terbidik;

6) Merekabentuk, melaksana, dan mengekalkan campuran yang sesuai.

Pemasar memilih pasaran terbidik dengan menggunakan tiga strategi berbeza: membidik tak-terbeza, membidik terfokus, dan membidik multisegmen. Strategi membidik tak-terbeza mengandaikan yang semua ahli bagi pasaran mempunyai keperluan yang sama yang boleh dipenuhi dengan satu campuran pemasaran. Strategi membidik terfokus memfokuskan semua usaha pemasaran ke atas satu segmen pasaran. Membidik multisegmen adalah strategi yang menggunakan dua atau lebih campuran pemasaran untuk membidik dua atau lebih segmen pasaran.

Pemasaran satu-ke-satu adalah kaedah pemasaran terindividu yang menggunakan maklumat pelanggan untuk membina hubungan jangka-panjang, terperibadi, dan boleh-untung dengan setiap pelanggan. Pemasaran satu-ke-satu datang dari memahami pelanggan dan mengkolaborasi dengan mereka, daripada menggunakan mereka sebagai bidik untuk mesej generik. Teknologi pangkalan data membuatkannya boleh jadi mungkin untuk syarikat berinteraksi dengan pelanggan pada dasar peribadi, satu-ke-satu.

Memposisi adalah digunakan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan bagi jenama tertentu, garis produk, atau organisasi dalam perhubungan terhadap pesaing. Istilah posisi merujuk kepada tempat yang menawarkan tempat penginapan dalam minda pengguna. Untuk mendirikan posisi yang unik, banyak firma menggunakan pembezaan produk, menekankan perbezaan sebenar atau terllihat antara penawaran yang menyaing. Produk boleh dibezakan pada dasar sifat, harga dan kualiti, penggunaan atau aplikasi, pengguna produk, kelas produk, atau pesaing.

Wallahualam.

No comments: