Saturday, 13 March 2010

Kahwin Paksa dan Hadis

Mari kita perhatikan hadis berikut;

"Seorang perempuan janda adalah lebih mempunyai hak di atas dirinya sendiri daripada walinya dan kiranya perempuan itu masih perawan (dara) bapanya berkuasa mengahwinkan.” Diriwayatkan oleh ad-Daaruqutni.


Atau sebenarnya hadis itu merujuk kepada keizinan penjaga si perempuan? Mari kita perhatikan petikan Surah An Nisa' ayat 25;

...Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan izin ahli mereka.

Hakikatnya, dalam mazhab Sunni sendiri ada hujah bagi menolak amalan kahwin paksa, sila rujuk http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/19/menolak-nikah-paksa/

Wallahualam.

No comments: