Sunday, 21 March 2010

Pengurusan Bisnes dan Al-Quran

Pengurusan pada hari ini didefinisikan sebagai "melakukan sesuatu melalui orang lain." Mengikut konsep ini, Pengurus difahami sebagai seseorang yang bekerja melalui orang lain. Pengurus yang baik, oleh itu, adalah seseorang yang tidak hanya tahu apa sepatutnya perlu dilakukan tetapi secara tepatnya bagaimana untuk melakukan sesuatu. Mari kita perhatikan petikan Surah Az-Zukhruf ayat 32;

... Dan Kami meninggikan sebahagian daripada mereka di atas yang lain dalam kedudukan, agar mereka berkhidmat antara satu sama lain...

Ayat ini merangkumi keseluruhan falsafah dan kewajaran bagi pengurusan moden. Ia menekankan, betapa pentingnya, penciptaan hirarki yang sesuai dan pembahagian tanggungjawab bersubjek kepada kebolehan individu. Ia secara asasnya menandakan penciptaan bagi carta organisasi daripada pengurusan atasan kepada pengurusan yang lebih rendah.

Bekerja melalui orang sebenarnya mengpraandaikan keakanan bagi orang untuk mentaati. Oleh itu, ianya perlu bagi mereka yang diberi kerja untuk menyiapkan tugas untuk mentaati semua arahan yang halal dan munasabah dan melakukannya dengan bertanggungjawab. Ini bersesuaian dengan petikan Surah An-Nisa' ayat 4;

Wahai kamu yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan yang berkuasa di antara kamu...

Tanpa semangat ketaatan sukarela antara yang bekerja, penciptaan bagi hirarki tidak akan menyediakan apa-apa tujuan.

Al-Quran juga menerangkan kepentingan perundingan bersama (syura) dan kerja berkumpulan. Mari kita perhatikan petikan Surah Asy-Syura ayat 38;

... Dan urusan mereka dilakukan dengan perundingan bersama di antara diri mereka...

Mari pula kita perhatikan petikan Surah al-Imran ayat 159;

... Maka maafkanlah mereka dan pintalah kemaafan untuk mereka, dan berundinglah dengan mereka dalam hal itu; Kemudian apabila kamu yakin, maka bertawakkallah kamu atas Allah; Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang bertawakkal.

Prinsip bagi kesamarataan peluang mengpostulatkan bahawa semua ahli bagi sesebuah organisasi akan mendapatkan peluang yang samarata dan adil untuk berkembang, menyumbang, dan mendapatkan anugerah. Mari kita perhatikan petikan Surah Al-Hujurat ayat 13;

Wahai manusia, Kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu kepada bangsa dan puak, supaya kamu boleh mengenal antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa...

Menjadikan orang apa yang mereka sepatutnya lakukan memerlukan darjah komitmen tertentu yang mana hanya boleh dicapai melalui motivasi. Ia adalah fakta yang didirikan bahawa cara Pengurus berperilaku atau berhadapan dengan subordinat menentukan tahap dan ketahan lamaan motivasi dan komitmen mereka kepada takat yang hebat. Mari kita perhatikan sekali lagi petikan Surah Al-Imran ayat 159;

... Jika telah kamu berkasar dan berhati garang, mereka akan menghilang daripada kamu. Maka maafkanlah mereka dan pintalah kemaafan untuk mereka, dan berundinglah dengan mereka dalam hal itu...

Ayat ini menekankan dua aspek; pertama, bahawa gelagat belas kasihan dan simpati terhadap teman dan pengikut, dan kedua, pengambilan bagi pendekatan partisipatori apabila berurusan dengan mereka contohnya berunding dengan mereka, adalah cara yang paling efektif bagi pengurusan. Jika perkara ini diabaikan, 'mereka akan menghilang daripada kamu', contohnya mereka tidak akan memberi perhatian atau minat terhadap anda atau kerja apa yang anda libatkan.

Wallahualam.

No comments: