Saturday, 1 May 2010

Konspirasi Fitnah Terhadap Al-Quran

Mari kita perhatikan tafsir berikut yang digunakan oleh seorang pekomen, sila rujuk https://www.blogger.com/comment.g?blogID=1323782569523397951&postID=9143529818581237233

[51]
Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak ke pada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: "Kami dengar dan kami taat": dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan.

Perkataan 'Kitab' dan 'Sunnah' tidak wujud dalam Surah An-Nur ayat 51. Bukankah mereka adalah tergolong daripada golongan yang cuba mengubah ayat Allah sebagaimana yang telah berlaku pada zaman Nabi Isa suatu ketika dahulu?

Apakah sama antara 'Kitab Allah' dengan 'Allah'? Berbeza. 'Kitab Allah' merujuk kepada al-Quran.

Apakah sama antara 'Sunnah Rasul' dengan 'Rasul'?

Maka mari kita perhatikan Surah Al-Baqarah ayat 79;

Maka kecelakaan kepada yang menulis Kitab dengan tangan mereka dan berkata: "Ini adalah dari Allah" supaya mereka boleh membeli dengannya harga yang murah! Kecelakaan kepada mereka untuk apa yang tangan-tangan mereka telah tuliskan dan kecelakaan kepada mereka untuk apa yang mereka perolehi.

Dan tafsir itu apabila diselidik, menyerupai tafsir yang terdapat di http://www.iiu.edu.my/deed/quran/malay/index.html

Wallahualam.

No comments: