Saturday, 29 May 2010

Abu Hanifah Bhg. II

Dalam kitab yang bertajuk 'Tarikh Khatib Baghdadi' ada perkara yang mungkin menarik. Antaranya;

1) Abu Hanifah menggelarkan Imam Ja'far Sadiq dan Imam Malik sebagai makhluk yang paling teruk

2) Imam Shafie menggelarkan Abu Hanifah sebagai makhluk yang paling teruk

3) Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah pengengkar hadis

4) Imam Malik mengatakan Abu Hanifah adalah tidak kurang daripada Iblis dan Dajjal

5) Abdur Rahman bin Mahdi mengatakan bahawa orang yang paling teruk dalam Islam adalah Abu Hanifah

6) Abu Hanifah patut disebat (flogged) kerana beliau menerima hanya 17 hadis

Dalam kitab 'Tahqiqil Mazahib' pula;

1) Abu Hanifah mengisytiharkan bahawa Imam Malik adalah seorang manusia yang tidak berasas

2) Abu Hanifah mengatakan Imam Malik, Shafie, Ja'far Sadiq adalah penipu

Dalam kitab 'Fatawa Alamgiri' pula;

1) Imam Abu Yusof telah berkata bahawa Imam yang lain adalah serangga jika dibandingkan dengan Abu Hanifah

Dalam kitab 'Durri Mukhtar' pula;

1)Abu Hanifah mengatakan bahawa 'para Imam' Islam adalah lebih teruk daripada makhluk yang merangkak.

Petikan sejarah dalam kitab Durri Mukhtar dan Tahqiqil Mazahib di atas menggambarkan bahawa Abu Hanifah 'tidak berminat' dengan gelaran Imam, sebagaimana 'para Imam' seperti Imam Shafie dan Imam Maliki.

Samada tulisan sejarah yang dinyatakan di atas adalah benar atau tidak, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Jika anda terbiasa dengan kitab-kitab riwayat hadis, kisah 'pelik' seperti di atas itu mungkin bukan sesuatu yang asing.

Perkara yang ingin dihightlightkan adalah Abu Hanifah dikatakan pernah digelar sebagai 'anti hadis' kerana hanya menerima 17 riwayat hadis. Apakah 17 riwayat hadis yang diterima itu?

Berbeza dengan mazhab hanafi pada hari ini, berapa riwayat hadiskah yang terlibat?

Menerima hadis, tidak semestinya menganggapnya sebagai salah satu sumber wahyu sebagaimana yang diamalkan dalam mazhab Sunni.

Riwayat hadis adalah tulisan/khabar sejarah. Samada give authority or not, dengan tulisan/khabar sejarah, adalah persoalan yang kedua.

Dari satu sudut, prinsip Abu Hanifah ini selaras dengan prinsip Omar al-Khatab that not give authority to riwayat hadis. Mari kita perhatikan petikan kitab Jami' Bayan Al-Ilm;

Omar bin Al-Khattab telah direkod berkata;" Aku mahu menulis tradisi, dan aku teringat orang sebelum kamu, mereka menulis kitab lain untuk diikuti dan meninggalkan Kitabullah. Dan aku tidak akan sekali-kali, aku bersumpah, menggantikan Kitabullah dengan apa sekalipun." (Jami' Bayan Al-Ilm, m/s 67)

Dalam kes ini, Omar dan Abu Hanifah 'seolah-olah' memahami Surah Al-Furqan ayat 30;

Dan Rasul berkata "Tuhanku, orang-orangku telah meninggalkan al-Quran ini."

Dari satu sudut, ini memberi klu kenapa Nu’man bin Thabit bin Zuta bin Marzuban digelar sebagai 'Abu Hanifah'.

Wikipedia pula menceritakan;

No evidence exists, however, to indicate Abu Hanifa had narrated any hadith from the companions although there is no doubt that he was a "tabi'i" (one who had met a companion of Muhammad) and had met Anas bin Malik.


The author of al-Khairat al-Hisan collected information from books of biographies and cited the names of the Sahaba whom it is reported that the Imam has transmitted ahadith from.

Wikipedia di atas menceritakan bahawa tiada bukti Abu Hanifah telah meriwayatkan mana-mana hadis daripada para sahabat walaupun beliau pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad.

Dan penulis al-Khairat al-Hisan yang mengumpul maklumat, seterusnya mewujudkan 'mazhab' Hanafi.

Wallahualam.

No comments: