Sunday, 14 February 2010

Tanggungjawab Sosial, Etika, dan Persekitaran Pemasaran

Tanggungjawab dalam bisnes merujuk kepada cakna firma terhadap cara pembuatan keputusannya yang memberi kesan kepada masyarakat. Tanggungjawab sosial mempunyai empat komponen: ekonomi, undang-undang, etika, dan filantropik. Semua ini adalah berjalin, namun keuntungan masih menjadi asas utama. Jika firma tidak mendapat keuntungan, ketiga-tiga tanggungjawab yang lain boleh didebatkan. Kebanyakan peniaga percaya bahawa mereka harus melakukan lebih dari sekadar mendapatkan keuntungan. Walaupun syarikat mesti mengambilkira keperluan ekonominya terlebih dahulu, ia juga mesti beroperasi mengikut undang-undang, lakukan apa yang beretika dan adil, dan menjadi masyarakat korporat yang baik. Konsep pengekalan adalah dimana syarikat yang bertanggungjawab sosial akan melaksanakan penelitian mereka dengan menfokus kepada masalah sosial dunia dan melihat mereka sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dan menolong dunia pada masa yang sama.

Etika bisnes mungkin boleh dilihat sebagai subset kepada nilai masyarakat secara keseluruhan. Perilaku etika peniaga adalah dibentuk daripada elemen masyarakat, termasuklah keluarga, pendidikan, agama, dan pergerakan sosial. Sebagai ahli masyarakat, peniaga secara moralnya wajib untuk mengambilkira implikasi etika bagi pembuatan keputusan mereka.

Pembuatan keputusan etika boleh didekati dalam tiga cara asas. Pendekatan pertama memeriksa sebab-akibat pembuatan keputusan tersebut. Pendekatan kedua bergantung kepada peraturan dan undang-undang bagi memberi panduan kepada pembuatan keputusan. Pendekatan ketiga adalah berdasarkan teori pembangunan moral yang meletakkan individu atau kumpulan dalam satu bagi tiga peringkat pembangunan: moral prakonvensional, moral konvensional, atau moral poskonvensional.

Banyak syarikat membangunkan kod etika bagi membantu pekerja membuat pembuatan keputusan etika. Kod etika boleh membantu pekerja mengenalpasti kelakuan bisnes yang boleh diterima, menjadi kawalan dalaman yang berkesan ke atas tingkahlaku, menolong pekerja menghindari kekeliruan apabila menentukan samada pembuatan keputusan itu beretika, dan memudahkan diskusi tentang apa yang betul dan salah.

Persekitaran pemasaran luaran mengandungi pembolehubah sosial, demografik, ekonomi, teknologi, politik dan undang-undang, dan persaingan. Pemasar secara amnya tidak boleh mengawal elemen persekitaran luaran. Sebaliknya, mereka mesti memahami bagaimana persekitaran luaran berubah dan kesan perubahan itu kepada pasaran terbidik. Pengurus pemasaran boleh mencipta satu campuran pasaran untuk memenuhi keperluan pelanggan terbidik secara berkesan.

Dalam persekitaran luaran, faktor sosial mungkin adalah yang paling sukar bagi pemasar untuk meramal. Beberapa trend sosial major sedang membentuk stratregi pemasaran masakini. Pertama, orang bagi semua peringkat umur mempunyai julat minat yang lebih lebar, mencabar profail pelanggan tradisional. Kedua, peranan jantina yang merubah membawa lebih wanita ke dalam tenaga kerja dan meningkatkan jumlah orang yang membeli-belah. Ketiga, peningkatan dalam jumlah keluarga dwi-kerjaya telah mencipta permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan yang menjimatkan masa.

Pada hari ini, beberapa paten demografik asas sedang mempengaruhi campuran pasaran. Kerana populasi U.S sedang meningkat pada kadar yang rendah, pemasar tidak boleh lagi bergantung kepada keuntungan daripada pasaran yang berkembang secara amnya. Pemasar juga berhadapan dengan pelanggan yang berpengalaman secara meningkat antara generasi muda seperti twin dan Gen Y. Dan kerana populasi juga lebih tua meningkat, pemasar menawarkan lebih produk yang mengharapkan pelanggan umur pertengahan dan lebih tua.

Multikulturisma wujud apabila semua kumpulan etnik major dalam satu kawasan diwakili dengan setara secara kasarnya. Multikulturisma yang meningkat membuatkan tugas pemasar lebih mencabar. Amerika bukanlah satu pot cair, tetapi pot cair yang banyak. Orang Hispanik adalah segmen populasi yang paling pantas meningkat diikuti oleh orang Amerika Afrika. Banyak syarikat sekarang mencipta jabatan dan garisan produk untuk membidik segmen pasaran multikultur secara berkesan. Syarikat mendapati secara pantasnya bahawa pasaran etnik adalah tidak homogen.

Sejak akhir-akhir ini, ramai isi rumah telah bergelumang dalam hutang apabila kenaikan dalam perbelanjaan pengguna melebihi peningkatan dalam pendapatan. Pada masa yang sama, kekuatan kewangan wanita telah meningkat, dan meraka sedang membuat pembuatan keputusan pembelian untuk banyak produk dalam kawasan yang tradisonalnya dominasi-lelaki. Semasa inflasi, pemasar secara amnya cuba untuk mengekalkan tahap harga bagi mengelak daripada kehilangan kesetian jenama pelanggan. Semasa kegawatan, ramai pemasar mengekal atau mengurangkan harga untuk membalas kesan bagi permintaan yang terkurang; mereka juga fokus untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan.

Mengawasi teknologi baru adalah penting bagi berhadapan dengan para pesaing dalam persekitaran pemasaran pada hari ini. Amerika Syarikat cemerlang dalam kajian asas dan, sejak akhir-akhir ini, secara dramatiknya telah memperbaiki rekod treknya dalam kajian yang digunakan. Tanpa inovasi, syarikat U.S tidak boleh bersaing dalam pasaran global. Inovasi secara mendadaknya sedang menjadi satu proses global.

Semua aktiviti pemasaran adalah subjek kepada undang-undang negeri dan persekutuan dan pemerintah agensi penyelarasan. Pemasar adalah bertanggungjawab bagi kesedaran yang tinggal bagi dan diteruskan oleh pengawalaturan tersebut.

Persekitaran yang bersaing merangkumi sejumlah pesaing yang sesebuah firma mesti hadapi, saiz relatif para pesaing tersebut, dan darjah antaraketakbergantungan dalam industri tersebut. Pengabaian peningkatan populasi, kenaikan kos, dan kekurangan sumber telah memuncakkan persaingan domestik.

Wallahualam.

No comments: