Monday, 20 June 2011

Zakir Naik"Death penalty is not the standard rule for any muslim who changes his faith to any other religion."

Yang membawa maksud;

"Hukuman bunuh adalah bukan undang-undang berpiawai bagi mana-mana muslim yang menukar akidahnya kepada agama lain."

Alhamdulillah. Zakir Naik yang banyak mengkaji al-Quran membuat kenyataan begini, seterusnya menolak salah satu ajaran Sunni yang bercanggah dengan konsep al-Quran.

Wallahualam.

No comments: