Monday, 20 June 2011

Athath

Athath adalah kata nama bermaksud barangan.

Dan dari bulu-binatang-ternakannya dan bulu-mamalianya dan rambutnya athath dan barangan-kegunaan ke suatu-masa (16/80).

Dan berapa banyak Kami musnahkan sebelum kamu dari generasi mereka lebih baik athath dan pengaruh (19/74).

Wallahualam.

No comments: