Monday, 6 June 2011

Peta Bahasa Arab

 1) Lafaz

Lafaz merujuk kepada apa saja yang disebut oleh lidah. Lafaz terbahagi kepada dua iaitu maudu' dan muhmal.

2) Maudu'

Maudu' bermaksud 'bermakna', merujuk kepada kalimah Arab yang mempunyai makna. Semua kalimah al-Quran adalah maudu'.

Maudu' terbahagi kepada dua iaitu mufrad dan murakkab

3) Mufrad

Mufrad dibina dengan satu kalimah sahaja; dikategorikan kepada tiga iaitu ism, fi'l, dan harf.

4) Ism

Ism adalah kata nama.

5) Fi'l

Fi'l adalah kata kerja.

6) Harf

Harf adalah partikel.

7) Murakkab

Murakkab dibina dengan lebih dari satu kalimah; dikategorikan kepada mufid dan ghair mufid.

8) Mufid

Mufid bermaksud bermanfaat, merujuk kepada ayat Arab yang sempurna.

9) Ghair mufid

Ghair mufid bermaksud tidak bermanfaat, merujuk kepada ayat Arab yang tidak sempurna, atau sekadar frasa.

10) Muhmal

Muhmal bermaksud 'tidak bermakna'; merujuk kepada kalimah Arab pada zaman ini yang tidak memberi makna yang major pada zaman sebelum. Ini berikutan kalimah-kalimah Arab yang digubah pada zaman terkemudian.

Lafaz
  •  Maudu'
  • Muhmal
Maudu'
  • Mufrad
  • Murakkab
Mufrad
  • Ism
  • Fi'l
  • Harf
Murakkab
  • Mufid
  • Ghair Mufid

No comments: