Monday, 20 June 2011

Ataya

Ataya adalah kata akar bagi aataa yang membawa maksud 'datang'. Namun, ada kalimah Arab lain yang membawa maksud 'datang' jua iaitu kalimah ja-a.

Dan apa yang aataa kamu Rasul maka terima ia dan apa yang larang darinya maka hindari (59/7).

Wahai ayahku, Sesungguhnya ja-a aku dari ilmu apa yang tidak ataa kepadamu, maka ikutlah aku pandukan kamu laluan yang betul (19/43).

Maka sudah tentu ada ruang perbezaan antara ataa dan ja-a walaupun ianya sinonim.

Walahualam.

No comments: