Friday, 17 June 2011

Al-Quran dan As-Sunnah

Antara perkara yang mengecewakan saya dalam ajaran Sunni adalah, penggantian 'Kitab dan Hikmah' dengan 'Quran dan Sunnah'.

Apa yang sebenarnya mereka cuba lakukan? Menukarganti kalimah al-Quran dengan kalimah lain? Atau sekadar pentafsiran?

Lihat apa yang berlaku;

Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Kitab dan Hikmah (2/231).

Kemudian ditafsir kepada;

Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Quran dan Sunnah (2/231 tafsir Sunni).

Perkataan Sunnah adalah kalimah Koranik, yang digunakan dalam ayat-ayat al-Quran yang lain, antaranya;

Ini adalah Sunnah Allah yang datang dari sebelum ini, dan kamu tidak akan mendapati perubahan dalam Sunnah Allah (33/62).

Maka ini adalah akar sistem dalam mazhab Sunni yang menukar pelbagai ajaran al-Quran kepada ajaran-ajaran yang bercanggah dengan konsep al-Quran seperti hukuman rejam sampai mati bagi kesalahan zina.

Mari kita lihat wajah mangsa dari ajaran sonsang mazhab Sunni ini, siapa yang bertanggunjawab?;

Maka saya ingin meluahkan kekecewaan dengan masjid-masjid tertentu di Malaysia, yang dikenali sebagai Rumah Allah, apabila mengajar atau menyebarkan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan konsep al-Quran, iaitu Kitab Allah itu sendiri.

Begitu juga dengan silibus pelajaran di sekolah-sekolah agama di Malaysia, yang menjunjung kalimah Islam, tetapi mengajar ajaran-ajaran yang bercanggah dengan konsep al-Quran.

Sekian dulu coretan.

Wallahualam.

No comments: