Friday, 12 July 2013

Yubdiu

Yubdiu bermaksud "dia mengoriginatkan";

Adakah-dan tidak mereka melihat bagaiman yubdiu, Allah, makhluk kemudian mengulanginya sesungguhnya itu atas Allah mudah (29:19).

katakanlah; "Telah-datang Haq dan tidak yubdiu Batil dan tidak Dia mengulang (34:49).

Sesungguhnya yubdiu dan Dia mengulang (85:13).

Wallahualam.

No comments: