Tuesday, 9 July 2013

Yabkhas

Yabkhas bermaksud "mengurang-penuh";

Dan janganlah yabkhas darinya sesuatu maka jika telah-jadi yang atasnya haq kurang-faham atau lemah atau tidak mampu untuk memprinsipkan, dia, maka prinsipkanlah walinya dengan adil (2/282).

Dan janganlah yabkhas manusia kesesuatuan mereka dan janganlah kamu merosakkan di Bumi selepas kesolehannya (7/85), dan janganlah berkeliaran-tanpa-tujuan di Bumi merosakkan (11/85, 26/183).

Siapa telah-jadi mahukan hayat dunia dan perhiasannya Kami memenuhi kepada mereka amal mereka padanya dan mereka padanya  tidak diyabkhaskan (11:15).

Wallahualam.

No comments: