Saturday, 6 July 2013

Yubattiku

Yubattiku bermaksud "mereka menngoyak"

Maka pasti yubattiku semestinya telinga ternakan (4/119).

Wallahualam.

No comments: