Saturday, 6 July 2013

Tabattal

Tabattal bermaksud "kamu bertapalah";

Dan ingatlah nama Rabb kamu dan tabattal kepadaNya pertapaan (73:8).

Wallahualam.

No comments: