Monday, 8 July 2013

Bahirat

Bahirat antaranya gelaran bagi unta-betina yang dikoyak telinganya, sila rujuk http://ariji86.blogspot.com/2013/07/yubattiku.html;


Tidak dijadikan Allah dari Bahirat dan tidak Saibat dan tidak Wasilat dan tidak Ham dan-akan-tetapi orang yang mengkufur memalsu atas Allah pendustaan dan kebanyakan mereka tida mengakal (5:103).

Wallahualam.

No comments: