Monday, 9 May 2011

Adam

Allah berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku letakkan di Bumi khalifah."

Malaikat berkata; "Apakah Engkau meletakkan padanya siapa merosakkan padanya dan menumpahkan darah dan kami memuliakan dengan pujian Engkau dan mengquduskan bagi Engkau?"

Allah berfirman; "Sesungguhnya Aku mengetahui apa tidak kamu mengetahui" (2/30).

Allah menciptakan Adam, membentuk rupa Adam (7/11). Allah mengajar Adam nama-nama bagi semua benda. Kemudian Allah tunjukkan benda-benda kepada Malaikat lalu Allah berfirman; "Terangkan kepada Aku nama-nama bagi benda-benda ini jika kamu jujur" (2/31).

Kemudian Malaikat berkata; "Kemuliaan Engkau, kami tidak mempunyai ilmu hanya apa yang Engkau ajarkan kepada kami, Kamulah Mengetahui dan Bijaksana" (2/32).

Kemudian Allah berfirman; " Wahai Adam, maklumkan mereka nama-nama bagi semua ini."

Apabila Adam memaklumkannya bagi nama-nama semua itu, kemudian Allah berfirman kepada Malaikat; " Tidakkah Aku telah memberitahu kamu yang Aku tahu yang ghaib bagi Langit dan Bumi, dan Aku tahu apa yang kamu serlahkan dan apa yang kamu menyembunyi" (2/33). Sujudlah kamu kepada Adam."

Lalu Malaikat sujud hanya Iblis bukan dari yang sujud (7/11). Iblis adalah dari Jin (18/50). Allah berfirman; "Apakah yang menghalang kamu dari sujud apabila Aku perintahkan?"

Iblis menjawab; "Aku adalah lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah" (7/12). Patutkah aku sujud kepada yang Engkau ciptakan dari tanah?" (17/61).

Hanya Iblis yang engkar (20/116), dan menjadilah ia kafir (2/34). Allah berfirman; "Turunlah kamu darinya, ia bukan untuk kamu menjadi takbur padanya; Maka keluarlah, sesungguhnya kamu dari yang tidak-bersyukur" (7/13).

Iblis berkata; "Perhatikan aku sehingga hari mereka dibangkitkan?" (7/14).

Allah berfirman; "Sesungguhnya Kamu dari yang diperhatikan" (7/15).

Iblis berkata; "Oleh kerana Engkau telah menyebabkan aku sesat, aku akan halang mereka dari laluan Engkau yang lurus (7/16). Kemudian aku akan datang kepada mereka dari tangan-tangan mereka, dan dari belakang mereka, dan dari kanan mereka, dan dari kiri mereka, Engkau tidak akan mendapati ramai dari mereka yang bersyukur" (7/17).

Allah berfirman; "Keluar kamu darinya, kamu tidak-disukai dan dihalau. Sesiapa yang ikut kamu dari mereka, Aku akan penuhi jahanam dari kamu semua (7/18). Wahai Adam, uskun kamu dan pasangan kamu Jannah maka makanlah darinya sepuas-puasnya mana-saja kamu-berada dan jangan dekati pohon ini maka menjadilah kamu dari pezalim (2/35, 7/19). Sesungguhnya Iblis musuh bagi kamu dan pasangan kamu maka jangan benarkan ia mengeluarkan kamu-berdua dari Jannah maka kesusahan (20/117). Di Jannah kamu tidak akan lapar atau dahaga. Tiada penderitaan-sejuk dan penderitaan-panas (20/118, 20/119)." 

Maka Setan berbisik kepada mereka-berdua, untuk mendedahkan kemaluan bagi mereka-berdua apa yang disembunyikan dari mereka-berdua. Setan berbisik kepada Adam; "Wahai Adam, Adakah kamu mahu aku pimpinkan kamu atas pohon keabadian  dan kerajaan yang tidak memundur? (20/120) Apakah yang pentadbir kamu-berdua melarang kamu-berdua dari pohon ini, sesungguhnya kamu hanya menjadi Malaikat atau menjadi dari yang abadi" (7/20).

Iblis bersumpah kepada mereka-berdua; "Aku berikan nasihat yang baik" (7/21).

Kemudian mereka-berdua makan dari pohon itu maka jelaslah bagi mereka-berdua kemaluan mereka-berdua, dan mereka-berdua mula letakkan atas mereka-berdua dari dedaun Jannah. Adam telah mengengkari pentadbirnya dan telah salah-pilih-jalan (20/121). Iblis telah menyesatkan mereka-berdua dengan tipu-daya dan Allah memanggil mereka-berdua; "Apakah aku tidak mengharamkan kamu-berdua dari pohon itu, dan beritahu kamu bahawasanya Setan itu musuh kamu yang sebenar?" (7/22).

Mereka-berdua berkata; "Pentadbir kami, kami telah menzalimi nafs kami dan sesungguhnya jika-tidak Engkau maafkan bagi kami dan kasihani kami, maka pasti kami dari yang rugi" (7/23). Kemudian Allah menerima taubat Adam dan menghidayahkannya (20/122).

Allah berfirman; "Turunlah kamu, sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain musuh. Dan bagi kamu di Bumi penduduk dan kehidupan untuk jangka-masa tertentu (7/24). Dalamnya kamu akan hidup dan dalamnya kamu akan mati, dan darinya kamu akan dibangkitkan (7/25). Maka jika hidayah datang kepada kamu, kemudian sesiapa yang ikut hidayah Aku, dia tidak akan sesat atau menderita" (20/123).

Wallahualam.

No comments: