Monday, 23 May 2011

Abariq

Dengan akwab dan Abariq dan ka's dari aliran (56:18).

Perkataan 'Abariq' dikatakan berasal dari bahasa Persian. Penciptaan bahasa adalah dipilih dan digubal oleh manusia sendiri. Kita boleh lihat sejarah Melayu sendiri bagaimana bahasa Melayu berubah dari zaman ke zaman, seperti dari gantinama 'hamba' ditukar kepada 'saya'. Bagaimana perkataan bahasa Melayu 'amuk' di eksport ke bahasa Inggeris menjadi 'amock', dan sebagainya.

Dalam ertikata lain, 'Abariq' adalah kalimah Arab yang berasal dari bahasa Persian.

'Abariq' adalah merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan cecair. Begitu juga dengan akwab dan ka's. Bezanya, kalimah 'Abariq' dalam ayat itu adalah genitive.

Memandangkan ayat di atas berkenaan dengan gambaran suasana di Syurga, maka 'Abariq' itu hanyalah sebagai satu persamaan. Jika hendak dilakar bagaimana bentuk 'Abariq' di Syurga, tidak mampu untuk memberi lakaran yang real, dengan andaian realiti adalah duniawi.

Sebagaimana rasa durian yang diterjemahkan melalui kata-kata, yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan membuat persamaan.

Wallahualam.

No comments: