Thursday, 3 July 2014

Buhtan

Buhtan bermaksud "tuduhan-palsu";

Dan jika kamu mahu penggantian pasangan tempat pasangan dan berikan seorang-dari mereka qintar maka janganlah kamu mengambil darinya sesuatu adakah kamu mengambilnya buhtan dan dosa yang-terang (4:20).

Dan siapa mendapati kesilapan atau dosa kemudian melemparkan dengannya yang-tidak-terikat maka pasti dia hamil buhtan dan dosa yang-terang (4:112).

Dan dengan kekufuran mereka dan perkataan mereka atas Maryam buhtan yang-hebat (4:156).

Dan kenapa-tidak apabila kamu dengarnya kamu berkata;"Tidak ia menjadi bagi kami bercakap dengan ini sanjungan Engkau ini buhtan yang-hebat (24:16).

Dan orang yang-menyakiti orang-yang-beriman dan perempuan-yang-beriman dengan selain apa mereka mendapati maka sesungguhnya hamil buhtan dan dosa penjelas (33:58).

Dan jangan mereka membawakan dengan buhtan mereka merekanya antara tangan-tangan mereka dan kaki-kaki  (60/12).

Wallahualam.

No comments: