Tuesday, 24 June 2014

Buna

Musa dan Harun diperintahkan Allah bertemu dengan Firaun (20/43). Musa menyuruh Firaun utuskan dengannya Bani Israel (7/105, 20/47, 26/17). Firaun minta agar dibawakan dengan ayat (7/106). Maka Musa lontarkan barangnya, ia ular yang-nyata (7/107). Lalu berlaku pertandingan dan Musa menang (7/119, 20/69) dan ahli sihir Firaun sujud dan mengaku beriman (7/120-121, 20/70, 26/46-47). Kemudian Ali Firaun menyembelih anak-anak lelaki Bani Israel dan membiarkan anak perempuan (2/49, 7/126, 7/141). Kemudian Ali Firaun mengalami musim kekurangan buahan (7/130) dan menuduh-kesialan dengan Musa dan siapa dengannya (7/131). Musa dan hambaNya tuju dan dia pukul bagi mereka jalan di lautan kering (20/77) lautan terbelah (2/50, 26/63), mereka diselamatkan Allah dan ali Firaun yang mengejar tenggelam (2/50, 7/136, 10/90, 17/103, 20/78, 26/65-66). Lalu mereka datang atas kaum mengakaf atas berhala bagi mereka dan minta Musa buatkan bagi mereka tuhan (7/138).

Musa dijanjikan empat puluh malam (2/51,7/142) kemudian Bani Israel mengambil anak-lembu yang dikeluarkan Samiri dari selepasnya (2/51, 7/148, 20/88) dan itu membuatkan Musa berasa marah (7/150, 20/86).  Kemudian mereka diampuni Allah dari selepas itu supaya mereka bersyukur (2/52). Musa memilih tujuh-puluh orang kemudian berlaku gempa-bumi (7/155).

Musa diberikan Kitab dan Furqan supaya mereka mendapat-hidayah (2/53). Musa menyuruh Bani Israel membunuh nafs mereka (2/54), namun mereka berkata bahawa mereka tidak beriman kepada Musa sehingga mereka melihat Allah secara-terbuka kemudian mereka dipetir (2/55), dan dibangkitkan kembali dari selepas kematian mereka supaya mereka bersyukur (2/56).

Musa minta-minuman bagi kaumnya dan memukul dengan tongkatnya sebuah batu, maka memancar darinya dua belas mata-air dan mereka tahu tempat-minuman masing-masing. (2/60, 5/12, 7/160).

Bani Israel dinaungi awan-tipis kemudian turun Manna dan Salwa (2/57, 7/160, 20/80). Musa dan kaumnya memasuki sebuah negeri (2/56, 7/161). Bani Israel kurang berpuashati dengan satu makanan, dan meminta Allah menurunkan pelbagai makanan tertentu. Makanan yang satu itu lebih baik dari makanan yang pelbagai itu. Mereka pergi ke suatu tempat untuk mendapat pelbagai makanan kemudian jatuh miskin. Mereka mengufur ayat-ayat Allah dan membunuh Nabi-Nabi dengan tanpa haq (2/61).

Allah mengambil perjanjian Bani Israel dan mengangkat atas mereka Tur (2/63, 7/171). Mereka mengetahui orang yang melampaui-batas dari mereka pada Sabat menjadi kera (2/65, 7/166). Mereka diperintahkan untuk menyembelih lembu-betina (2/67), dan mereka  meminta keterangan demi keterangan sehingga akhirnya mengatakan baru ia kebenaran dan menyembelih lembu-betina itu (2/68-71).

Bani Israel membunuh nafs, kemudian mereka saling menuduh padanya (2/72). Allah menyuruh mereka memukulnya dengan sebahagiannya lalu si mati hayat (2/73). Kemudian mereka membunuh nafs-nafs mereka dan mengeluarkan segolongan dari mereka dari negeri mereka. Kemudian datang kepada mereka tawanan mereka menebus dan diharamkan atas mereka mengusir mereka (2/85).

Musa didatangkan sembilan ayat yang terang (17/101). Isa juga rasul kepada Bani Israel (3/49). Mereka mendakwa Keterangan dari Masih itu sihir yang nyata (5/110, 61/6).

Wallahualam.

No comments: