Monday, 7 July 2014

Mubawwa

Mubawwa bermaksud "diistirehatkan";

Dan sesungguhnya Kami istirehatkan Bani Israel mubawwa sidiq dan Kami rezekikan mereka dari perkara-baik (10:93).

Wallahualam.

No comments: