Wednesday, 16 July 2014

Bal

Bal bermaksud "keadaan";

Dia berkata; "Kembalilah kepada Rabb kamu maka soalkanlah dia apa bal wanita-wanita" (12/50).

Dia berkata; "Maka apa  bal kurun itu yang-awal (20:51).

Dan dia kebenaran dari Rabb mereka Dia kufurkan dari mereka perangai-jahat mereka dan solehkan bal mereka (47:2)

Akan Dia menghidayahkan mereka dan mengsolehkan bal mereka  (47:5).

Wallahualam.


No comments: