Monday, 2 December 2013

Masjid

Kalimah masjid bermaksud "tempat sujud". Hari ini samada penganut Sunni, Syiah mahupun Ahmadiyyah membina banyak bangunan yang digelar sebagai "masjid".

1) Jenis masjid

Masjid antaranya terdiri kepada masjid dhiror (9/107) dan masjid Allah (2/114).

2) Masjid dhiror

Ciri-ciri masjid dhiror seperti berikut (9/107);

- Kekufuran
- Memecahbelah antara orang beriman
- Stesen memerangi Allah dan RasulNya

3) Masjid Allah

Ciri-ciri masjid Allah adalah penzikiran padanya nama Allah (2/114).

Al-Quran menerangkan ciri-ciri berikut sebagai yang mengumur masjid Allah (9/18);

- Beriman dengan Allah
- Beriman dengan hari Akhirat
- Aqim Solat
- Datang Zakat
- Tidak merasa-khasyat kecuali-kepada Allah

4) Larangan aqim di masjid

Orang yang beriman dilarang aqim di masjid dhiror selamanya (9/107-108).

5) Suruhan aqim di masjid

Orang yang beriman diseru aqim di masjid yang berasaskan taqwa (9/108).

6) Ciri-ciri penghuni masjid Allah

Penghuni masjid Allah mencintai untuk membersih (9/108).

7) Larangan di masjid

Orang yang beriman dilarang memanggil bersama Allah walau-satu (72/18) di masjid.

Wallahualam.

No comments: