Monday, 9 December 2013

2:1

الم
Alif Lam Meem (2:1).

Secara hipotesis, jika ia dibaca sebagai "Alam", ia boleh menjadi maksud "adakah tidak" (94/1), memberi penekanan mengiyakan ayat yang berikut iaitu 2/2.

Jika hipotesis itu dikecualikan, maka hanya ada 6 kalimah ini dalam al-Quran (2/1, 3/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1) semuanya bermula pada ayat pertama surah.

Wallahualam.

No comments: