Saturday, 28 December 2013

Baghda

Baghda bermaksud "kebencian";

Wahai orang-yang-beriman, janganlah kamu mengambil kebatinan dari selain kamu mereka mengupayakan kamu gangguan, mereka mahu apa pecah-belah kamu sesungguhnya ia telah-jelas baghda dari mulut mereka dan apa ia menyembunyi dada mereka lebih-hebat (3/118).

Dan dari orang-yang mereka-berkata; "Sesungguhnya kami nasara", Kami mengambil perjanjian mereka maka mereka lupa sebahagian dari apa diperingatkan dengannya dan Kami tingkatkan antara mereka permusuhan dan baghda ke hari Kiamat (5/14).

Dan Kami temukan antara mereka permusuhan dan baghda ke hari Kiamat (5/64).

Sesungguhnya apa-yang-memahu Setan bahawa menyebabkan antara kamu permusuhan dan baghda pada khamr dan maisir dan menghalang kamu dari pengingatan Allah dan dari Solat (5/91).

Dan ia telah-jelas antara kami dan antara kamu permusuhan dan baghda sehingga kamu beriman dengan Allah satu-satuNya (60/4).

Wallahualam.

No comments: