Monday, 19 August 2013

Burhan

Burhan bermaksud "bukti";

Katakanlah; "Bawakanlah burhan jika kamu orang-yang-jujur (2/111).

Wahai manusia, pasti telah-datang-kepada kamu burhan dari Rabb kamu (4/174).

Dan dia mahukan dengannya jika-bukan bahawa dia lihat burhan Rabbnya (12/24).

Katakanlah; "Kamu bawakanlah burhan kamu" (21/24).

Dan siapa memanggil bersama Allah tuhan yang-lain, tiada burhan baginya (23/117).

Katakanlah; "kamu bawakanlah burhan kamu jika jadi kamu orang-yang-jujur (27/64).

Maka ini dua-burhan dari Rabb kamu (28/32).

maka Kami berkata; "Bawakanlah burhan kamu (28/75).

Wallahualam.

No comments: