Thursday, 15 August 2013

Barakat

Barakat bermaksud "keberkatan";

Dari pokok barakat zaitun (24/35).

Dikatakan; "Wahai Nuh, turunlah kamu dengan salam dari kami dan barakat atas kamu dan atas kebangsaan dari siapa bersama kamu (11/48).

Mereka berkata; "Adakah kamu menakjubi dari amr Allah rahmat Allah dan barakatNya atas kamu ahli Bait (11/73).

Wallahualam.

No comments: