Saturday, 3 August 2013

Birr

Birr didefinisikan dalam 2/177, 2/189 dan 3/92;

Adakah kamu menyuruh manusia dengan birr dan kamu melupakan nafs kamu dan kamu menyebut Kitab adakah kamu tidak-menggunakan-akal (2:44).

Bukanlah birr bahawa kamu memalingkan wajah-wajah kamu berqiblatkan Timur dan Barat akan-tetapi birr siapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat dan Malaikat-Malaikat dan Kitab dan Nabi-Nabi dan beri harta atas kecintaannya kalangan saudara-terdekat dan peyatim dan si-miskin dan anak pejalan dan penyoal dan pada pemerdekaan-hamba dan mengaqim Solat dan memberi Zakat dan penunai dengan janji mereka apabila mereka berjanji dan penyabar pada penderitaan dan kepayahan dan ketika kesusahan merekalah orang yang mensiddiq dan itulah mereka yang-bertaqwa (2:177).

Dan bukanlah birr dengan bahawa kamu mendatangi Bait-Bait dari zuhur mereka akan-tetapi birr siapa yang bertaqwa dan mereka mendatangi Bait-Bait dari pintu-pintunya dan mereka bertaqwa-kepada Allah supaya kamu menjaya (2:189).

Tidaklah kamu mencapai birr sehinggalah kamu menifaqkan dari apa kamu mencintai dan apa kamu menifaqkan dari sesuatu maka sesungguhnya Allah dengannya alim (3:92).

Dan bekerjasamalah atas birr dan ketaqwaan dan janganlah bekerjasama atas Dosa dan pelampauan-batas (5/2).

Wahai orang yang beriman apabila kamu berahsia maka janganlah kamu merahsiakan dengan Dosa dan pelampauan-batas dan pengengkaran Rasul dan kamu merahsiakanlah dengan birr dan taqwa dan bertaqwalah-kepada Allah yang kepadaNya kamu akan-dikumpulkan (58:9).

Wallahualam.

No comments: