Friday, 30 November 2012

Ummiii

2/78 menerangkan ciri-ciri ummii;

Dan dari mereka ummiii tidak mengetahui kitab itu kecuali anggapan dan tidak mereka kecuali meneka (2:78).

3/20 dan 3/75 pula menerangkan tentang dua kategori manusia, iaitu ahli Kitab dan ummiii;

Maka jika  mereka menghujahkan kamu maka kamu katakanlah; "Aku mengislamkan wajahku kepada Allah  dan siapa yang ikut aku, dan katakanlah kepada orang yang diberikan kitab dan ummiii itu; "Adakah kamu mengislamkan kamu", maka jika mereka mengislamkan maka pasti mereka dihidayahkan dan jika mereka berpaling maka sesungguhnya apa atas kamu tabligh dan Allah Maha-Melihat dengan hamba-abdi (3:20).

Dan dari ahli Kitab siapa jika kamu amanahkannya dengan segantang-harta dia akan-kembalikanya kepada kamu dan dari mereka siapa jika kamu mengamanahkan dengan satu-dinar tidak dia dia kembalikan kepada kamu kecuali apa kamu selama-mana atasnya penegakan, itu dengan sesungguhnya mereka berkata; "Tidak atas kami pada ummiii jalan", dan mereka berkata atas Allah pendustaan dan mereka mengetahui (3:75).

62/2 pula menerangkan Rasul diutus dari kalangan ummiii;


Dia yang telah-bangkitkan di ummiii rasul dari mereka Dia menyebut atas mereka ayatNya dan Dia menzakatkan mereka Kitab dan Hikmah dan jika mereka-telah dari sebelum, pasti di kesesatan yang-nyata (62:2).

62/2 menerangkan kalimah ummi dalam 7/157-158;


Yang mengikut Rasul Nabi ummiii yang mereka mendapatinya pengkitaban di-sisi mereka di Taurat dan Injil, dia menyuruh mereka dengan makruf, dan melarang mereka dari mungkar dan dia halalkan bagi mereka toyyib dan haramkan atas mereka keburukan dan dia meredakan dari mereka beban mereka dan garian, yang mana telah atas mereka (7/157).

Maka berimanlah dengan Allah dan rasulNya Nabi ummiii yang beriman dengan Allah dan kalimahNya dan ikutilahnya supaya kamu berhidayah (7/158).

Wallahualam.

No comments: