Friday, 16 November 2012

Yalamu

Yalamu bermaksud menderita atau sakit;

Dan janganlah kamu menjadi-lemah dalam pencarian kaum itu, jika kamu sedang yalamu, maka sesungguhnya mereka yalamu sebagaimana kamu yalamu, dan kamu mengharapkan dari Allah apa tidak mereka mengharap, dan Allah Maha-Mengetahui dan Maha-Bijaksana (4:104).

4/104 menerangkan antara perbezaan antara orang yang beriman dengan kaum yang kufur adalah orang yang beriman mengharapkan dari Allah.

Wallahualam.

No comments: