Wednesday, 5 December 2012

Amma

Amma adalah partikel bermaksud 'bagi';

Maka amma orang yang beriman maka mereka mengetahui sesungguhnya ia Kebenaran dari Rabb mereka dan amma orang yang mengufur maka mereka berkata; "Apakah mahu Allah dengan ini misal? Dia menyesat dengannya banyak dan menghidayah dengannya banyak dan tidak dia menyesat dengannya kecuali orang-fasiq (2/26).

Wallahualam.


No comments: