Friday, 24 August 2012

Illa

Illa bermaksud 'kecuali';

Illa ibad Allah yang-diikhlaskan (37:40, 74, 128, 160).

Malah, Iblis berkata;

"Maka dengan izzat Engkau, pasti aku akan memesongkan mereka kesemuanya, illa abd Engkau dari mereka yang-dikhlaskan" (38/82-83).

Wallahualam.

No comments: