Wednesday, 22 August 2012

Alf

Alf bermaksud 'ribu';

Dan pasti kamu akan menemui mereka ketamakan manusia atas hayat dan dari orang yang syirik mahu tiap-satu mereka jika dia diumurkan alf tahun (2/96).

Adakah tidak kamu lihat  kepada orang-yang keluar dari penempatan mereka dan mereka alf-alf takut maut (2/243).

Apabila kamu mengatakan bagi orang-yang-beriman; "Adakah tidak cukup kamu Dia mensaplimenkan, yakni-Rabb kamu, dengan tiga alf dari malaikat diturunkan? (3:124).

Bahkan, jika kamu kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka datangkan kamu dari tiba-tiba mereka, ini Dia mensaplimenkan, yakni-Rabb kamu, dengan lima alf dari Malaikat bertanda (3:125).

Apabila kamu meminta-tolong Rabb kamu maka Dia mustajabkan bagi kamu; "Sesungguhnya Aku mensaplimenkan kamu denga alf dari Malaikat berturutan (8:9).

Dan jika ia menjadi dari kamu seratus, mereka mengatasi alf dari orang-yang kufur dengan sesungguhnya mereka  kaum yang tidak mengfiqh (8/65).

Dan jika ia menjadi dari kamu seratus bersabar, mereka mengatasi dua-ratus dan jika ia menjadi dari kamu alf, mereka mengatasi dua alf dengan izin Allah dan Allah bersama penyabar (8/66).

Dan sesungguhnya sehari di-sisi Allah Rabb kamu seperti alf tahun dengan apa yang kamu mengira (22/47).

Dan sesungguhnya Kami rasulkan Nuh kepada kaumnya maka dia masih pada mereka alf tahun, kecuali lima-puluh tahun-am maka dia ambil mereka taufan dan mereka pezalim (29:14).

Dia mentadbir amr dari Langit ke Bumi kemudian ia menuju-arah-atas kepadaNya di hari yang-telah qadarannya alf tahun dari apa yang kamu mengira (32:5).

Dan Kami rasulkannya ke seratus alf atau lebih (37:147).

Dia menuju-arah-atas, Malaikat dan Ruh, di hari yang-telah qadarannya lima-puluh alf tahun (70:4).

Malam Qadar lebih-baik dari alf shahr (97:3).

Wallahualam.

No comments: