Tuesday, 21 August 2012

Akl

Akl bermaksud "pemakanan-atau-penggunaan";

Dan pengambilan mereka riba dan sesungguhnya mereka dilarang darinya dan akl mereka harta manusia dengan batil dan kami sediakan bagi si kafir dari mereka azab pedih (4:161).

Dan kamu melihat banyak dari mereka mengetatkan pada dosa dan pelampauan-batas dan akl mereka suht pasti jahat apa yang mereka telah amalkan (5:62).

Kenapa tidak kamu larang mereka, rabb-palsu dan ahbar-ahbar dari perkataan mereka dosa dan akl mereka suht pasti jahat apa yang mereka telah kerjakan (5:63).

Dan kamu makan-atau-guna warisan akl yang-mendatang (89:19).

Wallahualam.

No comments: