Friday, 3 August 2012

Afilin

Afilin bermaksud "yang dari ada kepada tiada". Namun dalam coretan ini, kata kerja bagi afilin ditulis sebagai afilin jua;

Dan apabila diseliputi atasnya malam dia melihat bintang, dia berkata; "Ini adalah Rabb ku", maka apabila ia afilin, dia berkata, "Tidak aku mencintai afilin". Maka apabila dia melihat bintang menyinsing dia berkata; "Ini Rabb aku", maka apabila ia afilin dia berkata; "Pasti jika tidak Dia menghidayahkan aku, pasti aku menjadi dari kaum pesesat. Maka apabila dia melihat mentari menyinsing, dia berkata; "Ini Rabb aku, ini lebih besar maka apabila ia afilin dia berkata; "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas-diri dari apa yang kamu syirikkan (6:76-78).

6/77-78 menerangkan bagaimana kalimah "sesat" (6/77), dithen-ifkan dengan "syirik" (6/78).

Namun, dalam ajaran Sunni terdapat fahaman kalimah "sesat" dithen-ifkan dengan "bidaah", namun begitu terdapat jua fahaman "bidaah hasan", mungkin sebagai counter kepada fahaman yang pertama itu.

Wallahualam.

No comments: