Monday, 12 March 2012

Iram

Iram yang bertiang, yang mana tidak dicipta misalnya di negeri-negeri (89:7-8).

Berdasarkan wikipedia, wujudnya dialek yang menyebut 'Iram' sebagai 'Aram'. 'Aram' dalam bahasa Hebrew bermaksud 'tanah tinggi'.

1) Kenapa sebutan berbeza?

Sebutan berbeza antara Abraham dengan Ibrahim bukan sesuatu yang ganjil, kerana al-Quran menggunakan dialeknya tersendiri.

2) Nama orang atau nama tempat?

'Iram' pada asasnya tidak mengkhususkan kepada nama orang mahupun nama tempat, tetapi menjadi kebiasaan apabila kita menamakan sesuatu tempat dengan nama orang.

4) Apa yang berlaku?

Iram, terletaknya antara bangunan yang paling tinggi pada zaman itu, kemudian mengalami faktor kemarau dan tenggelam.

Wallahualam.

No comments: