Thursday, 8 March 2012

Adhan

Adhan bermaksud azan.

Dan azan dari Allah dan RasulNya  kepada manusia hari Haji Akbar bahawasanya Allah tidak-terikat dari musyrikin dan RasulNya maka jika kamu bertaubat maka ia baik bagi kamu dan jika kamu berpaling maka mereka tahu sesungguhnya kamu tidak terlepas-dari Allah dan khabarkan orang yang kafir dengan azab yang pedih (9:3).

Maka azan si pengazan antara mereka bahawa laknat Allah atas orang yang zalim (7/44).

Kemudian azan si pengazan "Wahai kamu penunggang-binatang sesungguhnya kamu pasti pencuri" (12/70).

Dan dia azan pada manusia dengan Hajj, mereka datang kepada kamu dengan berjalan dan atas setiap unta-dhomir, mereka datang dari bentangan jarak (22:27).

1) Bagaimana dengan 'azan' tradisi dalam sunni?

Azan yang dilakukan oleh si bilal di masjid sunni, disandarkan kepada kata-akar nun-dal-waw dalam al-Quran;

Wahai orang yang beriman apabila kamu dipanggil bagi Solat (62/9).

Wallahualam.

No comments: