Thursday, 22 March 2012

Azifah

Azifah bermaksud 'mendekat';

Dan kamu anzarkan mereka  hari Arafah apabila jantung-jantung di hanajir kazim tidak  bagi pezalim  dari kawan-rapat dan tidak pesyafaat yang ditaati (40:18).

Hari Arafah merujuk kepada hari Kiamat (40/16-17).

Wallahualam.

No comments: