Saturday, 17 March 2012

Azz

Azz bermaksud 'motivasi'.

Tidakkah kamu melihat bahawa Kami mengutuskan Setan atas orang yang kafir mengazz mereka azz (19:83).

Ia seumpama air sejuk yang dipanaskan, orang yang beriman diseru agar bersabar menghadapi karenah mereka (19/84).

Wallahualam.

No comments: