Tuesday, 13 March 2012

Azr

Azr bermaksud 'kuat-liput'.

Dan misal mereka di Injil seperti benih yang dikeluarkan pancutannya maka diazrkannya (48/29).

Menurut Greenwing, benih tidak dapat tumbesar kecuali jika ia mempunyai tanah yang baik, bersama dengan jumlah suhu dan air yang sesuai. Tanah, suhu dan air ini sebagai penguat azr benih sebagaimana Harun menjadi penguat azr Musa;

Kuatkanlah dengannya azrku (20:31).

20/31 menerangkan Musa mahu meningkatkan keupayaannya dari 'tahap satu' kepada 'tahap dua' seumpama meliputi dirinya dengan armor yang lebih kuat.

Wallahualam.

No comments: