Wednesday, 8 February 2012

Solat

Bab Solat antara bab yang paling femes. Mari kita jelajah bab ini;

1) Siapa yang Solat?

Insan (70/19) yang Solat dikenali sebagai 'musollin'.

2) Boleh terangkan apa itu 'musollin'?

Musollin terbahagi kepada dua, iaitu musollin yang konstan atas solat mereka (70/23), dan musallin yang dari solat mereka pelalai (107/5).

3) Apakah ciri-ciri musollin yang konstan atas solat mereka?

Pada harta mereka hak yang diketahui bagi penyoal dan mahrum, dan yang siddiq dengan hari Deen, dan yang mereka dari azab Rabb mereka, mereka takut (70/24-27).

4) Apakah ciri-ciri musollin yang dari solat mereka pelalai?

Mereka menunjuk-nunjuk dan menafikan bantuan-kebaikan (107/6-7).

3) Apakah ciri-ciri manusia yang bukan-musollin?

Mereka adalah insan yang gelisah, apabila disentuhnya oleh kesusahan, tidak-sabar, dan apabila disentuhnya oleh kebaikan, kedekut (70/19-21), tidak pernah memberi-makan orang-miskin, menipu bersama puak-penipu, dan pernah menafikan hari Deen (74/44-46).

Wallahualam.

No comments: