Saturday, 4 February 2012

Ada'

Kalimah 'Ada'' bermaksud 'sampaian'. Kata akarnya antaranya berkait dengan 'amanah';

Maka sampaikan orang yang diamanahkan itu amanahnya (2/283).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya (4/58).

Sampaikan kepada aku hamba Allah sesungguhnya aku bagi kamu Rasul yang amanah (44/18).

Mari kita merenung 3/75;

Dan dari ahli Kitab siapa yang jika kamu amanahkan dengan jumlah-banyak maka dia sampaikan kepada kamu dan dari mereka siapa yang kamu amanahkan dengan satu-dinar tidak dia sampaikan kepada kamu  kecuali jika kamu konstan atasnya berdiri (3/75).

3/75 menerangkan tentang integriti. Seorang pengurus syarikat boleh menguji kejujuran pekerjanya berdasarkan 3/75, dan keputusan ujian boleh dijadikan panduan bagi pembuatan keputusan di masa depan, kerana kejujuran adalah kriteria kedua yang perlu diberi perhatian dalam pemilihan pekerja (28/26).

Wallahualam.

No comments: