Wednesday, 15 February 2012

Solat Bhg. II

Antara yang perlu diberi perhatian adalah kalimah 'Solat atas'.

1) Allah dan MalaikatNya Solat atas manusia tertentu

Itulah mereka atas mereka Solat-Solat dari Rabb mereka dan rahmah dan itulah mereka muhtadin (2:157).

Dia yang Solat atas mereka dan MalaikatNya supaya Dia mengeluarkan kamu dari kezaliman kepada cahaya (33/43).

Sesungguhnya Allah dan MalaikatNya Solat atas nabi (33/56).

2) Larangan Solat

Dan janganlah kamu Solat atas walau-satu dari mereka yang mati selamanya (9/84).

3) Suruhan Solat

Dan Solatlah atas mereka sesungguhnya Solat kamu ketenangan bagi mereka (9/103).

Wahai orang yang beriman, Solatlah atasnya dan salaminya dengan-salam (33/56).

Wallahualam.

No comments: