Monday, 3 June 2013

Uli

Uli dirujuk kepada awalan, dimana uli Albab dalam keadaan kedudukan-awal;

Dan bagi kamu pada Qisas hayat wahai uli Albab supaya kamu bertaqwa (2:179).

Haji shahr diketahui maka siapa fardhu padanya Haji maka tidak seks dan tidak fasiq dan tidak bertelingkah pada haji dan apa kamu lakukan dari kebaikan Dia mengetahuinya, Allah, dan kamu-mengambil penyediaan maka sesungguhnya sebaik penyediaan taqwa dan kamu bertaqwalah wahai uli Albab (2:197).

Dia memberikan Hikmah siapa Dia sesuatukan, dan siapa diberikan Hikmah maka sesungguhnya dia diberikan kebaikan banyak dan tidak mengingati kecuali uli Albab (2:269).

Dia yang menurunkan Kitab kepada kamu Kitab darinya ayat-ayat muhkamat, mereka ummu Kitab dan akhirannya mutashabihat maka sesungguhnya apa yang di jantung mereka ketidak-taatan maka mereka mengikuti apa tashabah darinya mencari fitnah dan mencari takwilnya dan tidak tahu takwilnya kecuali Allah dan rasikhun pada ilmu mereka berkata; "Kami beriman dengannya setiap dari sisi Rabb kami dan tidak mengingati kecuali uli Albab (3:7).

Sesungguhnya dalam penciptaan Langit dan Bumi dan kekhilafan Malam dan Siang pasti ayat bagi uli Albab (3:190),

Katakanlah; "Tidak sama kejahatan dan kebaikan dan jika ia menakjubkan kamu banyak kejahatan maka bertaqwalah kamu-kepada Allah wahai uli Albab supaya kamu berjaya (5:100).

Sesungguhnya telah-jadi di Qisas mereka ibarat bagi uli Albab bukan telah-jadi hadis diinovasikan tetapi pensiddiqan yang antara tangannya dan tafsil setiap sesuatu dan panduan dan rahmat bagi kaum-yang beriman (12:111).

Adakah maka siapa mengetahui siapa sesungguhnya-apa diturunkan kepada kamu dari Rabb kamu Kebenaran seperti siapa dia buta, sesungguhnya-apa mengingati uli Albab (13:19).

Ini penyampaian bagi manusia dan bagi mereka diberikan-amaran dengannya dan bagi mereka mengetahui sesungguhnya-apa dia Tuhan yang-satu dan bagi mereka-mengingati, uli Albab (14:52).

Kitab Kami turunkannya kepada kamu berkat bagi mereka tadabbur ayatnya dan bagi mereka mengingati, uli Albab (38:29).

Dan Kami menganugerahkan baginya ahlinya dan misal mereka bersama mereka rahmat dari Kami dan Peringatan bagi uli Albab (38:43).

Adakah siapa dia qunut  siang malam sujud dan aqim takutkan Akhirat dan mengharap rahmat Rabbnya, katakanlah; "Adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu", sesungguhnya-apa mengingati, uli Albab (39:9).

Orang yang mendengar Perkataan, maka mereka mengikut yang terbaiknya, itulah orang yang hidayahkan mereka, Allah,  dan itulah mereka uli Albab (39:18).

Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah menurunkan dari Langit air Dia mengalirkannya mata-air di Bumi kemudian Dia mengeluarkan dengannya tumbuhan pelbagai warnanya kemudian mereka mengering maka kamu melihatnya pertukaran-kepada-kuning kemudian kamu meletakkannya timbunan-sampah, sesungguhnya pada itu pasti peringatan bagi uli Albab (39:21).

Panduan dan peringatan bagi uli Albab (40:54).

Telah sediakan Allah bagi mereka azab pedih maka kamu bertaqwalah-kepada Allah wahai uli Albab, yang beriman sesungguhnya telah-turunkan Allah kepada kamu peringatan (65:10).

Wallahualam.

No comments: