Saturday, 1 June 2013

Maab

Maab bermaksud tempat-kembali;

Dipercantikkan bagi manusia kecintaan shahawat dari nisa' dan anak-anak, timbunan stor dari emas, perak, dan kuda berjenama, dan binatang-ternak dan kebun-tanaman, itu kurniaan hayat dunia dan Allah sisiNya sebaik maab (3:14).

Orang yang beriman dan mereka beramal soleh kebaikan bagi mereka dan sebaik-baik maab (13:29).

Dan orang yang Kami berikan mereka Kitab mereka-berseronok dengan apa yang diturunkan-kepada mereka dan dari sekumpulan siapa mungkiri sebahagiannya, katakanlah; "Sesungguhnya apa diarahkan aku bahawa aku mengabdikan-diri-kepada Allah dan tidak aku syirikkan kepadaNya aku berdoa dan kepadanya maab (13:36)

Maka Kami ampuni baginya itu (38/25) dan sesungguhnya baginya di-sisi Kami pasti dekat dan sebaik-baik maab (38/25, 40).

Ini adalah peringatan dan sesungguhnya bagi muttaqin pasti sebaik-baik maab (38:49).

Dan sesungguhnya (38/55) bagi pelampau (78/22) pasti sejahat maab (38/55).

Itulah Hari Kebenaran maka siapa sesuatukan dia ambil kepada Rabbnya maab (78:39).

Wallahualam.

No comments: