Tuesday, 4 June 2013

Awa

Awa bermaksud "berlepas";

Dia berkata; "Akan aku  awa ke gunung ia melindungi aku dari air", dia berkata; "Tiada pelindung hari ini dari arahan Allah kecuali siapa dia kasihi dan bergelombang antara mereka-berdua ombak maka dia telah-jadi dari yang-tenggelam (11:43)

Dia berkata; "Jika sesungguhnya bagi aku dengan kamu kekuatan atau aku awa kepada sokongan kuat (11:80).

Apabila dia awa pemuda kepada gua maka mereka berkata; "Rabb kami, berikan kami dari kendiriMu rahmat dan bentukkan bagi kami dari perintahan kami betul (18:10).

Maka mereka awa kepada gua (18/16).

Dia berkata; "Adakah kamu lihat apabila kita awa kepada batu itu maka sesungguhnya aku lupa ikan dan tidak lupakan aku ia kecuali Setan yang aku ingatkannya dan ia ambil jalannya di laut yang-menakjubkan (18:63).

Wallahualam.

No comments: