Tuesday, 5 June 2012

Tadabbur Bhg. II

Bagi penubuhan GTQ, maka kalimah 'tadabbur' dalam bahasa Melayu harus didefinasikan secara kritikal. Dalam coretan ini, kalimah 'tadabbur' dipaksikan kepada bahasa Melayu.

Kalimah 'tadabbur', dipinjam dari bahasa Arab, iaitu 'tadabbur', kata akarnya adalah 'dabara'. 'Dabara' bermaksud 'mengikut dari belakang' atau 'membawa bersama'.

Kalimah 'dibrah', iaitu bersifat antonim bagi 'qiblah'. Dalam keadaan al-Quran mengadap ke arah qiblah, maka perilaku 'mengikut dari arah belakang al-Quran' boleh dikenali sebagai 'tadabbur al-Quran'.

Kata akar itu juga membawa unsur maksud 'yang akhir', menerangkan bahawa 'tadabbur Quran' ini prosesnya dari seseorang secara berperingkat, sebagai contoh mungkin bermula dengan sebilangan kecil ayat pada permulaannya, di mana lebih banyak jumlah ayat pada akhirnya.

Kalimah 'udabir' bermaksud pemutus hubungan, dalam konteks ini, menerangkan ada hubungan tertentu yang diputuskan apabila 'tadabbur al-Quran'.

Kalimah 'tadbir' dalam bahasa Melayu dipinjam dari kata akar ini. Dalam konteks ini, tadabbur al-Quran boleh membawa maksud 'menjadikan al-Quran sebagai asas pentadbiran'.

Manakala kalimah 'tadabbur' itu sendiri didefinasikan sebagai 'meneliti-memikir', iaitu perilaku yang dilakukan untuk 'mengikut al-Quran dari arah belakang'.

Adakah anda expect untuk mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan dengan tanpa 'meneliti-memikir' arahan soalan?

Berikut adalah adalah visi, misi dan objektif GTQ setakat ini;

1) Visi

Untuk tadabbur setiap kalimah dalam al-Quran secara komprehensif.

2) Misi

Memberi ruang dan peluang kepada manusia samada ahli team atau bukan ahli terutamanya di penempatan orang berbahasa Melayu seperti Malaysia, untuk menyuara, mendengar, berkongsi dan berdiskusi pendapat atau analisis mengenai al-Quran secara matang supaya menambah ilmu mengenai al-Quran dari masa ke semasa dengan berimejkan muslim.

3) Objektif

- Mengadakan aktiviti interaktif dua-hala seperti pembentangan, sesi soal jawab, dan debat mengenai al-Quran secara maya atau bukan-maya.

- Mengutamakan kaedah QbQ dalam memahami maksud sesuatu kalimah dalam al-Quran.

- Memberi penekanan terhadap Bahasa Arab al-Quran.

- Mempraktiskan nilai-nilai murni al-Quran dalam aktiviti seharian.

Wallahualam.

No comments: