Sunday, 17 June 2012

Ismail

Apabila Allah jadikan Bait model bagi manusia dan keamanan, Allah kontrakkan kepada Ibrahim dan Ismail; "Bersihkanlah Bait Aku bagi yang melawat, setia, rukuk dan sujud (2/125). Dan apabila Ibrahim merafa' kedudukan dari Bait dan Ismail;" Rabb kami, terimalah dari kami sesungguhnya Engkau, Engkau Mendengar dan Alim" (2:127).

Sesungguhnya Ismail siddiq pada janji dan dia adalah Rasul, Nabi. Dan dia menyuruh ahlinya dengan Solat dan Zakat dan dia di-sisi Rabb nya diredhai (19/55). Ismail adalah dari kalangan penyabar (21/85) dan dari kalangan lebih-baik (38/48).

Ibrahim berkata; "Pujian bagi Allah  yang menganugerahkan aku atas ketuaan, Ismail dan Ishak, sesungguhnya Rabb ku pasti Mendengar doa" (14/39).

Wallahualam.

No comments: