Tuesday, 19 June 2012

Asin

Asin bermaksud 'berubah kepada buruk' atau 'basi'.

Misal jannah yang-mana dijanjikan-kepada orang yang bertaqwa padanya sungai dari air yang-tidak asin (47/15).

No comments: