Sunday, 29 January 2012

Ikhwah

Kalimah 'ikhwah' bermaksud 'saudara', dalam al-Quran antaranya terlibat dengan isu berikut;

1) Wasiat

Nisbah harta-wasiat kepada anak lelaki berbanding anak perempuan adalah 2:1. Jika perempuan lebih dari dua, maka perempuan itu mendapat 2/3 apa yang ditinggalkan. Jika perempuan hanya-satu, maka baginya 1/2 apa yang ditinggalkan. dan bagi ibu-bapanya bagi setiap satu dari mereka-berdua 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika baginya ada anak.  Jika  tiada baginya anak, wariskannya  ibu-bapanya.  Maka bagi ibunya 1/3. Jika  baginya ikhwah maka bagi ibunya 1/6 dari selepas wasiat  yang dia wasiatkan dengannya atau hutang (4/11).

Jika tiada bagi si-mati anak, dan baginya adik-atau-kakak-perempuan, maka bagi-perempuan-itu 1/2 apa yang ditinggalkan. Dan dia mewariskan-perempuan-itu jika tiada bagi-perempuan-itu anak. Jika ada dua-perempuan, maka bagi mereka-berdua 2/3 dari yang ditinggalkan. Dan jika ada ikhwah lelaki dan perempuan maka bagi lelaki 2:1 berbanding perempuan (4/176).

2) Yusof

Ayah Yusof berkata kepadanya; "Wahai anakku, jangan qisaskan rukya kamu atas ikwah kamu, maka mereka akan merancang bagi kamu rancangan. Sesungguhnya Setan bagi manusia musuh yang nyata" (12/5). Allah telah memilih Yusof, dan Allah mengajar Yusuf menakwil hadis-hadis (12/6). Pasti  bagi yusof  dan ikhwahnya, ayat bagi penyoal.

Suatu hari, datang ikhwah Yusof, maka mereka masuk atas Yusof, maka Yusof mengenali mereka, dan mereka mungkiri Yusof (12/58).

Suatu hari, Yusof berkata; "Wahai ayahku, ini takwil rukya saya dari sebelum. Pasti Rabbku membuatnya benar. Dan pasti Dia baik denganku apabila dia mengeluarkanku dari penjara dan datangkan  dengan kamu  dari badwi dari selepas Setan menghasut antara aku dan antara ikhwahku" (12/100).

3) Orang yang beriman

Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah (49/10).

Wallahualam.

No comments: